Why do you stare at the sky with your blurry eyes?

nói chung đây cũng chả vui vẻ gì khi thấy mấy cái ảnh đấy đang khó chịu thì cái gì chả ngứa mắt không thì re mẹ đi cho nhanh lắm chuyện nếu xét một cách khách quan thì chả có gì to tát cũng không đáng để nói nhưng anh đây độc chiếm dục cao được chưa 

radicalteen:

I DIDN’T KNOW HAPPINESS BEFORE THIS VIDEO

(Source: koolghoul, via anditslove)

huffingtonpost:

Eight million flower petals explode like a volcano over Irazú Volcano in Costa Rica for Sony’s 4K Ultra HD TV commercial.

See photos from making the project here. 

(Courtesy McCann)

(via anditslove)

englishsnow:

my grandmother’s garden by girlbands

(via chaucuatrieutuoc)